กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 5 ตำแหน่ง 33 อัตรา

946
SHARE

งานราชการ 2560

กรมชลประทาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 33 อัตรา เพื่อให้การสมัครงานราชการ 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สนใจสมัครงานราชการ 2560 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ หากพบว่าตรงตามเงื่อนไขที่กรมชลประทานประกาศรับ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมชลประทาน

งานราชการ 2560

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  จำนวน 17 อัตรา
  2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จำนวน 10 อัตรา
  3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
  4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมชลประทาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครสอบงานราชการ 2560

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมชลประทานจะทำการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต์ของกรมชลประทาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> งานราชการ 2560

 

 

 

LEAVE A REPLY