[งานรัฐวิสาหกิจ] กสท รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี/ป.โท 15 อัตรา

611
SHARE

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ โดยจะได้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 15 อัตรา

สมาชิกท่านใดสนใจจะสมัครงาน กสท ตามประกาศรับสมัครงานรัฐิวสาหกิจดงกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ควรอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศให้เข้าใจเสียก่อน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

สมัครงาน กสท

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. วิศวกร 5  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5  จำนวน 2 ตำแหน่ง
  3. พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  4. วิศวกร 4  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  5. วิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง
  6. นักบริหารงานทั่วไป 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง
  7. ช่างโทรคมนาคม 3  จำนวน 6 ตำแหน่ง
  8. นักบริหารงานพาณิชย์ 4  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  9. ช่าง 3  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน กสท

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน กสท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เปิดรับสมัครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560  เวลา 08.30 น. ได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น.

 

คลิกเพื่ออ่าน >>>> สมัครงาน กสท

 

LEAVE A REPLY