[งานรัฐวิสาหกิจ] สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย 2560 วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี

1320
SHARE

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย 2560

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ในหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดบริษัท ไปรษณีย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 ตำแหน่ง สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย 2560 ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2559

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย 2560

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  • คัดเลือก ผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก สามารถเดินทางออกตรวจสอบหน่วยงาน/ที่ทำการ และฝ่ายต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ โดยจะไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพเฉพาะ  >>>คลิกเพื่ออ่าน
  • วิทยาศาสตร์ การกีฬา >>>คลิกเพื่ออ่าน
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน >>>คลิกเพื่ออ่าน
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  >>>คลิกเพื่ออ่าน
  • คุณวุฒิปริญาตรีนิเทศศาสตร์ ปริญญาตรีวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา หรือปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ปริญญาตรีมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถโต้ตอบและใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  >>>คลิกเพื่ออ่าน
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โดยมีความรู้ความชำนาญทางเทคนิคการช่าง สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto Cad และสามารถคำนวณปริมาณวัสดุและแรงงานสำหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งมีประสบการณ์ งานด้านก่อสร้างได้เป็นอย่างดี  >>>คลิกเพื่ออ่าน

 

LEAVE A REPLY