[งานรัฐวิสาหกิจ] อ.ส.ค. เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี 9 ตำแหน่ง

1257
SHARE

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงานรัฐิวสาหกิจ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ.ส.ค

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. นายสัตวแพทย์ 5  จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการสัตวบาล 4  จำนวน 1 อัตรา
  3. นิติกร 5  จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4  จำนวน 1 อัตรา
  5. นักวิชาการบัญชีและการเงิน 4  จำนวน 1 อัตรา
  6. วิศวกร 4  จำนวน 1 อัตรา
  7. นักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4  จำนวน 1 อัตรา
  8. เจ้าพนักงานผลิต 2  จำนวน 1 อัตรา
  9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

การเปิดรับสมัครงานครั้งนี้  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด  ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากรายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

 

LEAVE A REPLY