[งานรัฐวิสาหกิจ] ไปรษณีย์ไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวช., ปวส. ป.ตรี และ ป.โท 4 ตำแหหน่ง

1019
SHARE

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพน/ักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. วุฒิ ปวช. สังกัดฝ่ายเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  2. วุฒิ ปวส. สังกัดฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
  3. วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 เขต 9 และเขต 10
  4. วุฒิปริญญาโท สังกัดฝ่ายการบัญชี

 

การรับสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการสมัครงานให้พร้อม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

 

LEAVE A REPLY