[งานราชการ] กรมบัญชีกลาง เปิดสอบพนักงาน วุฒิ ปวช.

435
SHARE

กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) โดยครั้งนี้ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช. จำนวน 1 ตำแหน่ง

สมาชิกท่านใด สนใจที่จะสมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ติดตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

กรมบัญชีกลาง

งานราชการ กรมบัญชีกลาง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคลังเขต 1 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัคร จำนวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานคลังเขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานคลังเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานคลังเขต 1

 

คลิกเพื่ออ่าน >>>> งานราชการ กรมบัญชีกลาง

 

LEAVE A REPLY