ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปิดรับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง 38 อัตรา

2289
SHARE

สมัครงาน ธอส 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ, ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 รวมจำนวน 8 ตำแหน่ง 38 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ และต้องการสมัครงาน ธอส 2560 ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าวนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สมัครงาน ธอส 2560

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 

ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

  1. พนักงานวิเคราะห์ระบบงานอาวุโส (Senior Business Analyst) จำนวน 2 อัตรา
  2. พนักงานวิเคราะห์ระบบงาน (Business Analyst) จำนวน 4 อัตรา
  3. พนักงานบริหารโครงการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

  1. พนักงานคอมพิวเตอร์ ส่วนปฏิบัติการสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
  2. พนักงานคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคนิคปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
  3. พนักงานคอมพิวเตอร์ ทีมงาน Data Base จำนวน 3 อัตรา
  4. พนักงานคอมพิวเตอร์ ส่วนเครือข่าย จำนวน 4 อัตรา

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

  1. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ธอส 2560

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

กำหนดการรับสมัครงาน ธอส 2560

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ หรือ www.ghbank.co.th

 

LEAVE A REPLY