ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรี 300 อัตรา

743
SHARE

ประกาศรับสมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในครั้งนี้ ธกส.ต้องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 200 อัตรา เพศหญิง 100 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานธนาคาร ธกส. ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด ได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สมัครงานธนาคาร ธกส.

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4  จำนวน 300 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา / วิชาเอก / โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา ตามที่ธนาคารกำนหด
  • เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
  • ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS-EXCEL เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่ธนาคารกำหนด
  • หากมีความสามารถด้านภาษาอื่นๆ ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การสมัครงานธนาคาร ธกส.

perdsorbtoday_irecruitbaac10

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครงานธนาคาร ธกส.

  1. ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครงานธนาคาร ธกส.

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสออบเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยแจ้งสถานที่สอบและที่นั่งสอบ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของธนาคาร

 

คลิกเพื่ออ่าน >>>> สมัครงานธนาคาร ธกส.

 

LEAVE A REPLY