ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล (เด็ก) 14 ตำแหน่ง 45 อัตรา

1043
SHARE

สมัครงานโรงพยาบาล

สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี กรมการแพทย์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 45 อัตรา โดยต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานโรงพยาบาล ตามประะกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา
 3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 4. นักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
 5. นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  จำนวน 3 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 2 อัตรา
 9. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
 10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง) จำนำวน 21 อัตรา
 11. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 4 อัตรา
 12. พนักงานประจำห้องยา  จำนวน 2 อัตรา
 13. พนักงานประกอบอาหาร จจำนวน 2 อัตรา
 14. พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานโรงพยาบาล

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี กรมการแพทย์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 45 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 กันยายน 259 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> สมัครงานโรงพยาบาล

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY