แชร์ด่วน!! กฟผ. รับสมัครงานคนพิการ วุฒิ ปวช / ปวส/ ป.ตรี 20 อัตรา

546
SHARE

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป (คนพิการ) เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 20 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) หรือสมาชิกท่านใดมีคนรู้จัก ก็สามารถบอกต่อได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มั่นคง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน การไฟฟ้า

  1. เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย (ประเภทที่ 3) ที่มีสมุดประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
  3. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยบุคคล ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  4. ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  5. สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ที่กำหนดตามแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน การไฟฟ้า

สมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

กฟผ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

 

คลิกเพื่ออ่าน >>>> สมัครงาน กฟผ

 

LEAVE A REPLY