โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.- ป.ตรี 26 ตำแหน่ง 190 อัตรา

739
SHARE

สมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์

โรงพยาบาลนครพิงค์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป, ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 26 ตำแหน่ง รวม 190 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์ ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลนครพิงค์

สมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 1. พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 68 อัตรา
 2. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย  จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) จำนวน 2 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 7. พนักงานซักฟอก  จำนวน 2 อัตรา
 8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 18 อัตรา
 9. พนักงานประกอบอาหาร   จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
 1. พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค  จำนวน 32 อัตรา
 2. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  จำนวน 2 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานเวชสถิติ  จำนวน 2 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)  จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวช.) จำนวน 6 อัตรา
 8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 13 อัตรา
 9. ผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 15 อัตรา
 10. พนักงานประจำตึก  จำนวน 8 อัตรา
 11. พนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 2 อัตรา
 12. พนักงานประกอบอาหาร  จำนวน 1 อัตรา
 13. พี่เลี้ยง  จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
 1. เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.)  จำนวน 2 อัตรา
 2. พนักงานซักฟอก  จำนวน 2 อัตรา
 3. พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย)  จำนวน 3 อัตรา
 4. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย  จำนวน 3 อัตรา

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

โรงพยาบาลนครพิงค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพิงค์ และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลนครพิงค์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์

 

LEAVE A REPLY