โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครงานสาธารณสุข 99 อัตรา

443
SHARE

โรงพยาบาลมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยการรับสมัครงานโรงพยาบาลครั้งนี้ เปิดรับสมัครงานจำนวน 20 ตำแหน่ง 99 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครงานทั้งหมด

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมัครงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 31 อัตรา
 2. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 3. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
 4. นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 2 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  จำนวน 2 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
 7. นายช่างเทคนิค  จำนวน 2 อัตรา
 8. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน 2 อัตรา
 10. พนักงานเภสัชกรรม  จำนวน 2 อัตรา
 11. ผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน 3 อัตรา
 12. ผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 7 อัตรา
 13. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 13 อัตรา
 14. พนักงานซักฟอก  จำนวน 1 อัตรา
 15. พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา
 16. พนักงานประกอบอาหาร  จำนวน 2 อัตรา
 17. พนักงานประจำตึก  จำนวน 3 อัตรา
 18. พนักงานเปล  จำนวน 6 อัตรา
 19. พนักงานช่วยการพยาบาล  จำนวน 1 อัตรา
 20. พนักงานประจำห้องยา  จำนวน 10 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานโรงพยาบาล

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก) ตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ค่าสมัครงานโรงพยาบาล

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้

 • ตำแหน่งลำดับที่ 1 – 4  ตำแหน่งละ 200 บาท
 • ตำแหน่งลำดับที่ 5 – 12 ตำแหน่งละ 100 ย่ื
 • ตำแหน่งลำดับที่ 13 – 20 ตำแหน่งละ 50 บาท

เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินฯ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

โรงพยาบาลมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ บอร์ดหน้าลิฟท์ตึกอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

 

คลิกเพื่ออ่าน >>>> สมัครงานโรงพยาบาล

 

LEAVE A REPLY