Monthly Archives: September 2016

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบงานราชการ วุฒิปวช.,ปวส.,ป.ตรี 5 อัตรา

งานราชการที่เปิดสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยต้องการรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี สำหรับสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 12...
สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล (เด็ก) 14 ตำแหน่ง 45 อัตรา

สมัครงานโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี กรมการแพทย์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 45 อัตรา โดยต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ปวช., ปวส....
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครงาน วุฒิปวส.-ป.ตรี 11 ตำแหน่ง 107 อัตรา

สมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กำลังเปิดรับสมัครบุคลลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 107 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว...
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

[งานรัฐวิสาหกิจ] ไปรษณีย์ไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวช., ปวส. ป.ตรี และ ป.โท 4 ตำแหหน่ง

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพน/ักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดบริษัท ไปรษณีย์ไทย...
กรมบัญชีกลาง

[งานราชการ] กรมบัญชี รับสมัครสอบบุคคล วุฒิปริญญาตรี 16 อัตรา

งานราชการ กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 16 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ...
- Advertisement -

งานที่น่าสนใจ