Monthly Archives: April 2017

บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

บริษัท แพน ไทยแอร์ รับสมัครพนักงานบริการภาคพื้น ด่วน!!!

บริษัท แพน ไทยแอร์ จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคล ชาย / หญิง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสนามบิน โดยปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานสนามบิน ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ตามที่อยู่ด้านล่าง สมัครงานสนามบิน ตำแหน่งงานว่าง   หน้าที่ ...
สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่าง สนามบินสุวรรณภูมิ รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สำหรับสมาชิกที่สนใจงานสนามบินสุวรรณภูมิ ครั้งนี้มีการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ งานสนามบินสุวรรณภูมิ ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ   ลักษณะงานเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ...
สายการบิน Japan Airlines

[งานน่าสนใจ] สายการบิน Japan Airlines รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

สายการบิน Japan Airlines กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสายการบิน ในตำแหน่ง PASSENGER SALES STAFF, CALL CENTER STAFF, CARGO SALES STAFF...
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

[งานรัฐวิสาหกิจ] กสท รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี/ป.โท 15 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ โดยจะได้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน...
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แชร์ด่วน!! กฟผ. รับสมัครงานคนพิการ วุฒิ ปวช / ปวส/ ป.ตรี 20 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป (คนพิการ) เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 20 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) หรือสมาชิกท่านใดมีคนรู้จัก ก็สามารถบอกต่อได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มั่นคง สมัครงาน...
โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครงานสาธารณสุข 99 อัตรา

โรงพยาบาลมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยการรับสมัครงานโรงพยาบาลครั้งนี้ เปิดรับสมัครงานจำนวน 20 ตำแหน่ง 99 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครงานทั้งหมด สมัครงานโรงพยาบาลมหาสารคาม ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ ...
กรมบัญชีกลาง

[งานราชการ] กรมบัญชีกลาง เปิดสอบพนักงาน วุฒิ ปวช.

กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) โดยครั้งนี้ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช. จำนวน 1 ตำแหน่ง สมาชิกท่านใด...
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ด่วน!!! ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ วุฒิม.ปลาย 202 คน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์...

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรี 300 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในครั้งนี้ ธกส.ต้องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 200 อัตรา เพศหญิง...
- Advertisement -

งานที่น่าสนใจ