งานรัฐวิสาหกิจ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 47 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา

สมัครงานการบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการด้านธุรกิจการบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การรับสมัครงานการบินไทย จะดำเนินการรับสมัครภายใต้การดำเนินงานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส (WingSpan Services Company Limited) ซึ่งทำการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานสรรหาบุคลากรให้กับ บริษัท การบินไทย จำกัด ดังนั้น บริษัท การบินไทย...
- Advertisement -

งานที่น่าสนใจ