งานราชการ

กรมบัญชีกลาง

[งานราชการ] กรมบัญชีกลาง เปิดสอบพนักงาน วุฒิ ปวช.

กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) โดยครั้งนี้ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช. จำนวน 1 ตำแหน่ง สมาชิกท่านใด สนใจที่จะสมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ติดตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ งานราชการ กรมบัญชีกลาง ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล...
กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 5 ตำแหน่ง 33 อัตรา

งานราชการ 2560 กรมชลประทาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 33 อัตรา เพื่อให้การสมัครงานราชการ 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สนใจสมัครงานราชการ 2560 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ หากพบว่าตรงตามเงื่อนไขที่กรมชลประทานประกาศรับ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต...
กรมโยธาธิการและผังเมือง

[งานราชการ 2560] กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี

งานราชการ 2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา ระดับวุฒิการศึกษา ปวส. และปริญญาตรี โดยผู้ที่สนใจ ต้องการสอบงานราชการ 2560 ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต...
สมัครสอบตำรวจ 2560

[สมัครสอบตำรวจ 2560] สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจ 5,000 อัตรา

สมัครสอบตำรวจ 2560 กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อทำการคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,000 โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครสอบตำรวจ 2560...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบงานราชการ วุฒิปวช.,ปวส.,ป.ตรี 5 อัตรา

งานราชการที่เปิดสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยต้องการรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี สำหรับสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม...
กรมบัญชีกลาง

[งานราชการ] กรมบัญชี รับสมัครสอบบุคคล วุฒิปริญญาตรี 16 อัตรา

งานราชการ กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 16 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 23...
เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์

[งานราชการ ชลบุรี] ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาล 21 ตำแหน่ง

งานราชการ ชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 21 ตำแหน่ง 35 อัตรา ในระดับวุฒิการศึกษา ตั้แต่ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานราชการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานราชการ ชลบุรี ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้...
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

[งานราชการ] กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี

งานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โดยผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท สำหรับสมาชิกที่สนใจ งานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 -...
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. และปริญญาตรี 9 ตำแหน่ง 33 อัตรา

สมัครงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 33 อัตรา ระดับวุฒิการศึกษา ปวช. และปริญญาตรี โดยมีรายะเอียดการรับสมัครงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่...
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดสอบงานราชการ 3 ตำแหน่ง 66 อัตรา

งานราชการที่เปิดสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่...
- Advertisement -

งานที่น่าสนใจ