งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครงานสาธารณสุข 99 อัตรา

โรงพยาบาลมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยการรับสมัครงานโรงพยาบาลครั้งนี้ เปิดรับสมัครงานจำนวน 20 ตำแหน่ง 99 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครงานทั้งหมด สมัครงานโรงพยาบาลมหาสารคาม ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 31 อัตรา นักจิตวิทยา จำนวน 1...
สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล (เด็ก) 14 ตำแหน่ง 45 อัตรา

สมัครงานโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี กรมการแพทย์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 45 อัตรา โดยต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานโรงพยาบาล ตามประะกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 -...
โรงพยาบาลนครพิงค์

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.- ป.ตรี 26 ตำแหน่ง 190 อัตรา

สมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลนครพิงค์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป, ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 26 ตำแหน่ง รวม 190 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์ ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ...
สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานราชการ ด่วน 5 ตำแหน่ง

สมัครงาน สภากาชาดไทย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ในส่วนของสมาชิกที่สนใจประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว และต้องการสมัครงาน สภากาชาดไทย สามารถสมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน...
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 31 อัตรา

สมัครงาน กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 31 อัตรา ซึ่งจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สมาชิกที่สนใจ สมัครงาน กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว...
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง

สมัครงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 19 - 29 สิงหาคม...
- Advertisement -

งานที่น่าสนใจ